TBI
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-20770-C01
Бенефициент: ”Игъл Тайм” ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.

Горе

©2015 Eagle Time.